aykırı değerler ne demek?

 1. N gözlemli bir örneklemde rasgele nedenlerle ortaya çıkan, öteki gözlemlerden çok ayrımlı olan ve kestirim sonuçlarını büyük ölçüde etkileyen az sayıdaki gözlem değerleri.
 2. (en)Outliers.

aykırı

 1. Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir
 2. Çapraz, ters.
 3. Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen
 4. Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan.
 5. Ses ve şekil bilgisi bakımından dilin genel kuralları dışında kalan, istisna oluşturan. Türkçede aitlik eki +ki’nin kuralaaykırı olarak kalın sıradan ünlü taşıyan kelimelerle de hep ince, (-l)yor / (-U)yor şimdiki zaman kipi ekinin ince sıradan kelimelere de hep kalın gelişi gibi: arkada+ki, okulda+ki, onun+ki, sokakta+ki; bil-i-yor, gör-ü-yor, ver-i-yor vb.
 6. Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kimse), marjinal.
 7. (en)Crosswise.
 8. (en)Transverse.
 9. (en)Anomalous.
 10. (en)Antithetic.

aykırı ağ

 1. Çevirme ve çekme ağlarında, toru mantar yakaya, peçelere ve kurşun yakaya birleştiren 50-150 göz yüksekliğinde şalvar ağ, çevirme ağlarında mantar yakayı, peçeleri ve kurşun yakayı birleştiren ağ kısmı.
 2. (en)Large net.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aykırıaykırı ağaykırı asidüriaykırı atımlı düzgün kırıkaykırı atımlı ters kırıkaykırı biçimdeaykırı bileşikaykırı doğrularaykırı düşenaykırı düşmekaykıraykırdakaykındeğerler dizgesideğerleri doldurdeğerleri düzenledeğerleri girindeğerleri kapatdeğerleri kopyaladeğerleri silme hatasıdeğerlemedeğerleme bölgesideğerleme çizelgesideğerleme günüdeğerleme hakkıdeğerdeğer adıdeğer ağırlıklı endeksdeğer ahlakıdeğer alanı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın