aykırdak ne demek?

 1. Semer ağaçlarını birbirine bağlayan yassı ağaç parçaları. (*Senirkent -Isparta)
 2. Kağnı evinin bir parçası. (Akdağ *Gelendost -Isparta)

aykır

 1. Boyunduruk. (Ulucak *Eşme -Uşak)

aykırı

 1. Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir
 2. Çapraz, ters.
 3. Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen
 4. Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan.
 5. Ses ve şekil bilgisi bakımından dilin genel kuralları dışında kalan, istisna oluşturan. Türkçede aitlik eki +ki’nin kuralaaykırı olarak kalın sıradan ünlü taşıyan kelimelerle de hep ince, (-l)yor / (-U)yor şimdiki zaman kipi ekinin ince sıradan kelimelere de hep kalın gelişi gibi: arkada+ki, okulda+ki, onun+ki, sokakta+ki; bil-i-yor, gör-ü-yor, ver-i-yor vb.
 6. Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kimse), marjinal.
 7. (en)Crosswise.
 8. (en)Transverse.
 9. (en)Anomalous.
 10. (en)Antithetic.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aykıraykırıaykırı ağaykırı asidüriaykırı atımlı düzgün kırıkaykın
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın