ayda yılda bir ne demek?

 1. Çok seyrek olarak.
 2. (en)Rarely.

çok

 1. Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı
 2. Aşırı bir biçimde
 3. (en)Galore.
 4. (en)Great.
 5. (en)Handsome.
 6. (en)Infinite.
 7. (en)Like blazes.
 8. (en)Perfectly.
 9. (en)Power of.
 10. (en)Profu.

ayda

 1. Parmakları, beli, endamı, ince ve güzel kadınlara benzetme olarak söylenir.
 2. Işıklar içinde, ay yüzlü.
 3. Dere kıyılarında yetişen bir bitki.

ayda bir

 1. (en)Monthly.

yılda

 1. (en)Per annum

bir

 1. Sayıların ilki.
 2. Bu sayıyı gösteren 1, I rakamlarının adı.
 3. Bu sayı kadar olan.
 4. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı).
 5. Tek.
 6. Beraber.
 7. Eş, aynı, bir boyda.
 8. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.
 9. Kuyu. (Osmanlıca'da yazılışı: bi'r)
 10. Yıldırım. Bulutdan buluta veya bulutdan yere elektrik boşanması.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aydaayda birayda bir kereayda bir olanayda iki kereayda iki kere olanayda iki kezayda yürüyüşaydacanaydaferyıldayılda biryılda bir olanyılda iki defa olanyıldan yılayıldanuryıldaryılyıl başınayıl boyu poliöstrikyıl boyuncayıl çıbanıyıbaryıdız omurlularyığyığayığan
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın