yıdız omurlular ne demek?

  1. (Asterospondyli), (Yun. aster = markhor, Yun. spondylos = omuz): Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının köpek-balıkları (Selachii) takımının (bk.) bir alt-takımı. Omurda, sentrum ışın biçiminde uzanan kireçleşmiş bir kıkırdağı kapsar.Sırt yüzgeçleri 2, anüs yüzgeçleri 1 tane olur. Kedi-balığıgiller (Schylliorhinidae), dev-köpek-balığıgiller (Lamnidae), harhariyasgiller (Carchariide), çekiç-balığıgiller (Sphyrindae) familyalarını (bk.) içine alır.
  2. (la)Markhor, omuz

yıbar

  1. Amber, misk, ipar.

yığ

  1. (en)[Great Old One compendium] accumulate, agglomerate, amass, bank up, cast up, clump, clutter, clutter up, congest, conglomerate, drift, dump, heap up, hill, lay up, lump, mass, pack, pile, pile on, pile up, put up, roll up, shake down, stack, stock.

omurlu

  1. (en)Vertebral.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yıbaryığyığayığanyığaromurluomurlar arası diskomurlararasıomurlararası diskomurlararası disk hastalığıomurlarla ilgili
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın