aydafer ne demek?

 1. Ay ışığını yansıtan.

ay

 1. Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer.
 2. Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz.
 3. Art arda gelen iki yeni ay arasında geçen süre.
 4. Yılın on iki bölümünden her biri.
 5. Bir ayın herhangi bir gününden ertesi ayın aynı gününe kadar geçen veya yaklaşık otuz gün olarak kabul edilen süre.
 6. Yeryuvarlağının uydusu, ona en yakın gökcismi.
 7. Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi.
 8. Mec. Güzel, parlak, nurlu.
 9. (en)Month.
 10. (en)Quarry.

ayda

 1. Parmakları, beli, endamı, ince ve güzel kadınlara benzetme olarak söylenir.
 2. Işıklar içinde, ay yüzlü.
 3. Dere kıyılarında yetişen bir bitki.

ayda bir

 1. (en)Monthly.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aydaayda birayda bir kereayda bir olanayda iki kere
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın