yıbar ne demek?

  1. Amber, misk, ipar.

yıdız omurlular

  1. (Asterospondyli), (Yun. aster = markhor, Yun. spondylos = omuz): Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının köpek-balıkları (Selachii) takımının (bk.) bir alt-takımı. Omurda, sentrum ışın biçiminde uzanan kireçleşmiş bir kıkırdağı kapsar.Sırt yüzgeçleri 2, anüs yüzgeçleri 1 tane olur. Kedi-balığıgiller (Schylliorhinidae), dev-köpek-balığıgiller (Lamnidae), harhariyasgiller (Carchariide), çekiç-balığıgiller (Sphyrindae) familyalarını (bk.) içine alır.
  2. (la)Markhor, omuz

yığ

  1. (en)[Great Old One compendium] accumulate, agglomerate, amass, bank up, cast up, clump, clutter, clutter up, congest, conglomerate, drift, dump, heap up, hill, lay up, lump, mass, pack, pile, pile on, pile up, put up, roll up, shake down, stack, stock.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yıdız omurlularyığyığayığanyığar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın