averse to ne demek?

 1. Karsi isteksiz

karsi

 1. (en)Derogative

averse

 1. Muhalif
 2. Hoşnutsuz
 3. İsteksiz
 4. Gönülsüz
 5. Aksi fikirde olan
 6. Çekinen, içtinap eden
 7. Karşı olan

aversely

 1. Isteksizce, gönülsüzce, tereddüt ederek, istemeyerek, istemeye istemeye

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

Türetilmiş Kelimeler (bis)

averseaverselyaversenessaversaversionaveraverageaverage accelerationaverage accountaverage accustomedaveave billavecavedavedevtoto a callto a certain degreeto a conversationto a crumbto a dayto a degreeto a distanceto a faultto a great extenttt 1t 3T antijenleriT bağımlı antijen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın