aversely ne demek?

  1. Isteksizce, gönülsüzce, tereddüt ederek, istemeyerek, istemeye istemeye

averse

  1. Muhalif
  2. Hoşnutsuz
  3. İsteksiz
  4. Gönülsüz
  5. Aksi fikirde olan
  6. Çekinen, içtinap eden
  7. Karşı olan

averse to

  1. Karsi isteksiz

Türetilmiş Kelimeler (bis)

averseaverse toaversenessaversaversionaveraverageaverage accelerationaverage accountaverage accustomed
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın