aver ne demek?

 1. Averden "getirmek" fiilinin emir köküdür, kelime sonuna getirilerek; yapan, eden, olan, veren, götüren gibi manalara sebeb olur.
 2. Tek gözlü. Bir gözü kör. Yek-çeşm.(Ahirzamanda gelecek Süfyan adındaki bir zalimden "Aver" diye rivayetlerde bahsedilmesi, sadece dünyayı görecek bir gözü olduğu ve ahireti görecek iman gözünün olmadığından kinayedir.) (Osmanlıca'da yazılışı: a'ver)
 3. Iddia etmek, söylemek, kanıtlamak
 4. Iddia etmek, kuvvetle söylemek, ispat etmek, tahkik etmek.

average

 1. Ortasını bulmak, vasatisini alrnak
 2. Vasati olarak yapmak veya almak
 3. Vasati yekun tutmak.
 4. Vasati hesap, ortalama, vasat, orta
 5. Cari olan fiyat, derece veya miktar
 6. Adi ölçü
 7. Hasar, avarya
 8. Muhammin , avarya duzenleyen eksper
 9. Ortalamasını bulmak, ortalama olarak almak

average acceleration

 1. Ortalama ivme

Türetilmiş Kelimeler (bis)

averageaverage accelerationaverage accountaverage accustomedaverage adjusteraverage amountaverage available dischargeaverage benefit ratesaverage biomassaverage boiling pointaveave billavecavedavedev
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın