averseness ne demek?

  1. Isteksizlik, gönülsüzlük, tereddüt etme, istemezlik

averse

  1. Muhalif
  2. Hoşnutsuz
  3. İsteksiz
  4. Gönülsüz
  5. Aksi fikirde olan
  6. Çekinen, içtinap eden
  7. Karşı olan

averse to

  1. Karsi isteksiz

Türetilmiş Kelimeler (bis)

averseaverse toaverselyaversaversion
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın