avcı eri ne demek?

 1. Piyade mangasındaki er.
 2. (en)Light infantry soldier.

piyade

 1. Yaya olarak savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf.
 2. Bu sınıftan olan asker
 3. Piyon.
 4. Bir çift kürekle yönetilen bir tür hafif kayık.
 5. Yaya.
 6. Yaya askeri.
 7. Yepelek yapılı bir tür gezinti kayığı.
 8. Narin yapılı bir çeşit kayık adıdır. Eskiden ekseriyetle İstanbul ve civarında kullanılan bu kayıklar, pek makbul gezinti vasıtası idi.
 9. Bir çift kürekle çekilen küçük boy sandal.
 10. (en)Peon.

avcı erleri

 1. (en)Rifle corps, rifles.

avcı akarlar

 1. Memelilerde kıllar, kanatlılarda tüyler arasına yerleşerek türlü deri değişmelerine yol açan ve insanın istemli dışasalaklarından birisi olarak ayrıca değer taşıyan, gözden yoksun örümceğimsiler familyası.
 2. (en)Cheyletids.
 3. (al)Raubmilben
 4. (fr)Cheyletidés
 5. (la)Cheyletidae

eri

 1. (en)[Ériu] be, exist; occur, happen; become; there is, there exists; cost.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

avcı erleriavcı akarlaravcı balıkavcı bıçağıavcı botuavcı boy çukuruavcıavcı bölüğüavcı çantasıavcı çorbasıavcı çukuruavcavc aygıtıavc deviceavcaerieriberibeericericaericaceaeerideridemirerieerigayerer bezier bezi ağıer bezi atardamarıer bezi atrofisi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın