association of ideas ne demek?

 1. Çağrışım
 2. Düşünceler, hisler ve hareketler arasında ilişki bulunması

çağrışım

 1. Bir düşünce, görüntü vb.nin bir başkasını hatırlatması
 2. Davranışlar, düşünceler ve kavramlar arasında yer ve zaman birliğinin etkisiyle kurulan bağlantılar sonucu, bilinç alanına bunlardan birisi girdiğinde ötekini de bilince çekmesi olayı, tedai
 3. Görüntülerin içerdiği kavramların izleyicide yeni kavramlara yol açması durumu ; bu yolla izleyiciyi etkileme
 4. Bir çekimin sonundaki görüntülerin uyandırdığıçağrışımla bundan sonraki çekimin ilk görüntülerine geçiş.
 5. Psk: Bir idrakla kazanılan bir fikrin başka bir idrak (algı) ile kazanılan fikir arasında bağıntı kurulması, birinin diğerini hatıra getirmesidir. Bu bağıntı zaman ve mekanda yakınlık, benzerlik ve zıdlık sebebiyle kurulur. Sevap deyince günahın; abdest deyince namazın; Cennet deyince Cehennem'in de aklı gelmesi gibi...
 6. 1-Yer, zaman, neden, etki ve sonuç bakımından aralarında birlik, benzerlik ya da karşıtlık gibi ilişkiler bulunması dolayısıyle düşüncelerin kendiliğinden birbirini ansıtması olayı. 2- Ruhsal etkinlikler ve durumlar arasında kurulan görevsel ilişkiler.
 7. (en)Association of frames (of pictures).
 8. (en)Association.
 9. (en)Association of ideas.
 10. (en)Connotation.

association of insurances

 1. Sigortacılar birliği

association of metropolitan authorities

 1. Ama

of

 1. Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı, yorgunluk vb. duyguları belirten bir söz
 2. (en)Ugh!.
 3. (en)In a general sense, from, or out from; proceeding from; belonging to; relating to; concerning; used in a variety of applications; as: Denoting that from which anything proceeds; indicating origin, source, descent, and the like; as, he is of a race of kings; he is of noble blood.
 4. (en)Denoting possession or ownership, or the relation of subject to attribute; as, the apartment of the consul: the power of the king; a man of courage; the gate of heaven.
 5. (en)Denoting the material of which anything is composed, or that which it contains; as, a throne of gold; a sword of steel; a wreath of mist; a cup of water.
 6. (en)Oil filters.
 7. (en)Denoting part of an aggregate or whole; belonging to a number or quantity mentioned; out of; from amongst; as, of this little he had some to spare; some of the mines were unproductive; most of the company.
 8. (en)Prep w dat , from, out of, of, away from, contrary to, by.
 9. (en)Denoting that by which a person or thing is actuated or impelled; also, the source of a purpose or action; as, they went of their own will; no body can move of itself; he did it of necessity.
 10. (en)Optional Form Source: US EPA.

ideas

 1. Düşünceler
 2. Fikirler

Türetilmiş Kelimeler (bis)

association of insurancesassociation of metropolitan authoritiesassociation of national advertisersassociation of shipownersassociation of teacher educatorsassociationassociation companyassociation footballassociation testassociationismassociatioassociatingassociateassociate directorassociate in crimeassociate in guiltassociate integral equationofof a certain ageof a certain lengthof a certain qualityof a collapseof a deviceof a good familyof a hogof a kindof a moment agooo henryo ağır yaralıo anda söylemeko anda uydurmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın