association test ne demek?

 1. Çağrışım testi

çağrışım

 1. Bir düşünce, görüntü vb.nin bir başkasını hatırlatması
 2. Davranışlar, düşünceler ve kavramlar arasında yer ve zaman birliğinin etkisiyle kurulan bağlantılar sonucu, bilinç alanına bunlardan birisi girdiğinde ötekini de bilince çekmesi olayı, tedai
 3. Görüntülerin içerdiği kavramların izleyicide yeni kavramlara yol açması durumu ; bu yolla izleyiciyi etkileme
 4. Bir çekimin sonundaki görüntülerin uyandırdığıçağrışımla bundan sonraki çekimin ilk görüntülerine geçiş.
 5. Psk: Bir idrakla kazanılan bir fikrin başka bir idrak (algı) ile kazanılan fikir arasında bağıntı kurulması, birinin diğerini hatıra getirmesidir. Bu bağıntı zaman ve mekanda yakınlık, benzerlik ve zıdlık sebebiyle kurulur. Sevap deyince günahın; abdest deyince namazın; Cennet deyince Cehennem'in de aklı gelmesi gibi...
 6. 1-Yer, zaman, neden, etki ve sonuç bakımından aralarında birlik, benzerlik ya da karşıtlık gibi ilişkiler bulunması dolayısıyle düşüncelerin kendiliğinden birbirini ansıtması olayı. 2- Ruhsal etkinlikler ve durumlar arasında kurulan görevsel ilişkiler.
 7. (en)Association of frames (of pictures).
 8. (en)Association.
 9. (en)Association of ideas.
 10. (en)Connotation.

association company

 1. Ortak şirket

association football

 1. Futbol

test

 1. Sınav.
 2. Bir kimsenin, bir topluluğun doğal veya sonradan kazanılmış yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye ve anlamaya yarayan sınama.
 3. Nesnel olarak değerlendirilebilen sınav sorularının tamamı
 4. Biyolojik bir işlevi veya değişmez bir niteliği incelenen bireyin tepkisi, örnek olarak alınan normal bireyinkiyle karşılaştırılarak ölçmeye ve değerlendirmeye yarayan yoklama
 5. Bir hastalığın varlığını ve niteliğini anlamak için yapılan laboratuvar araştırması.
 6. Tecrübe.
 7. Deney.
 8. Kişilerin yetenek, bilgi ve becerileri ile anıklıklarını ölçmeye yarayan herhangi bir araç ya da yöntem.
 9. Zihinsel bir çalışmanın niteliğini belirtmek ve saptamak amacıyla yapılan
 10. Nesnel olarak değerlendirilebilen sınav sorularının tümüne verilen ad.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

association companyassociation footballassociation of ideasassociation of insurancesassociation of metropolitan authoritiesassociationassociation of national advertisersassociation of shipownersassociation of teacher educatorsassociationismassociatioassociatingassociateassociate directorassociate in crimeassociate in guiltassociate integral equationtesttest alantest aletleri aracıtest alt bölümütest anxietytest atışıtest balığıtest ban treatytest bataryasıtest batterytesabitesabuhattesabuktesabürtesacül
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın