ashabı feraiz ne demek?

  1. Mirascılar. Ölen kimsenin malında hissesi olan akrabaları. (Osmanlıca'da yazılışı: ashâb-ı ferâiz)

ashabı fil

  1. İslamiyetten önce Kabe-i Muazzamayı tahrib için Mekke'ye hücum eden Habeş ordusunun ismi ( Önlerinde fil bulunduğundan, zırhlı vasıtalar gibi ondan faydalandıklarından bu isim verilmiş olduğu nakledilir. (Osmanlıca'da yazılışı: ashâb-ı fil)

ashabı bedir

  1. Hz. Peygamber (A.S.M.) ile Bedir muharebesinde bulunan sahabeler (R.A.) (Osmanlıca'da yazılışı: ashâb-ı bedir)

feraiz

  1. (Farize. C.) Allah'ın farz kıldığı ibadetler, yapılması mecburi olan din emirleri. (Osmanlıca'da yazılışı: ferâiz)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ashabı filashabı bedirashabı cennetashabı devletashabı eykeashabı güzinashabı kalemashabı kalibashabı kehfashabı kiramashabashash canash coloredash colouredash contentferaizferaizi diniyyeferaineferaferaceferaceliferacelikferacesizferfer de lanceFer de Lancevirüsü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın