ashabı kalib ne demek?

  1. Bedirde öldürülüp kuyuya atılmış olan müşrikler. (Osmanlıca'da yazılışı: ashâb-ı kalib)

ashabı kalem

  1. Kalem ashabı. Memurlar. (Osmanlıca'da yazılışı: ashâb-ı kalem)

ashabı kehf

  1. Kur'an-I Mu'ciz-ül Beyan'da bahsi geçen ve devirlerinin zalim padişahından gizlenerek ve onun şerrine alet olmaktan çekinerek, beraberce bir mağaraya saklanıp, Rabb-ı Rahimlerine (C.C.) sığınan, dindar ve makbul büyük zatlar. İsimleri rivavette şöyle sıralanır: Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernüş, Debernüş, Sazenüş, Kefeştatayüş. Kendilerine sadık köpeklerinin adı da Kıtmir'dir. (Osmanlıca'da yazılışı: ashâb-ı kehf)

kalib

  1. İt tutan kimse. Köpeğe av talim ettiren kimse. (Osmanlıca'da yazılışı: kâlib (kelib))

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ashabı kalemashabı kehfashabı kiramashabı bedirashabı cennetashabı devletashabı eykeashabı feraizashabı filashabı güzinashabashash canash coloredash colouredash contentkalibkaliboritkalibrajkalibrasyonkalibrasyon deneyikalibrasyon eğrisikalibrasyon testikalibrasyon uçusukalibratörkalibrekalikali eşcarkaliakaliankalKal gelmekkal ocağıkal u kılkala
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın