ashabı kalem ne demek?

 1. Kalem ashabı. Memurlar. (Osmanlıca'da yazılışı: ashâb-ı kalem)

ashabı kalib

 1. Bedirde öldürülüp kuyuya atılmış olan müşrikler. (Osmanlıca'da yazılışı: ashâb-ı kalib)

ashabı kehf

 1. Kur'an-I Mu'ciz-ül Beyan'da bahsi geçen ve devirlerinin zalim padişahından gizlenerek ve onun şerrine alet olmaktan çekinerek, beraberce bir mağaraya saklanıp, Rabb-ı Rahimlerine (C.C.) sığınan, dindar ve makbul büyük zatlar. İsimleri rivavette şöyle sıralanır: Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernüş, Debernüş, Sazenüş, Kefeştatayüş. Kendilerine sadık köpeklerinin adı da Kıtmir'dir. (Osmanlıca'da yazılışı: ashâb-ı kehf)

kalem

 1. Yazma, çizme vb. işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç
 2. Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer
 3. Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri veya keskin araç.
 4. Çeşit, tür.
 5. Bazı deyimlerde yazı.
 6. Yazar.
 7. Bk. yazıl
 8. (C.: Aklam) Kamış. Yazı için ucu inceltilen bir nevi ince ve sert kamış.
 9. (en)Pencil.
 10. (en)Item.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ashabı kalibashabı kehfashabı kiramashabı bedirashabı cennetashabı devletashabı eykeashabı feraizashabı filashabı güzinashabashash canash coloredash colouredash contentkalemkalem açacağıkalem açmakkalem artığıkalem asisikalem aşısıkalem balığıkalem baskı izikalem baskısıkalem bazındakalekale ağıkale ağzıkale alanıkale almamak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın