ashab ne demek?

  1. 1. sahib'in çoğulu. 2. Hz. Muhammed (S.A.S)'i görüp ona tabi olan kişil insanlık aleminin en seçkin simaları ve örnek neslidir, haklarında varid olan naslarla korunmuşlar, Allah'ın yardımını müşahade etmişler ve büyük peygamberin öğretilerini harfiyyen yaşamışlardır. ashab-ı kiram: yüce sahabeler.
  2. (Eshab) (Sahib. C.) Arkadaş olanlar. Sahip olanlar, kullanma yetkisine sahip kişiler. (Osmanlıca'da yazılışı: ashâb)

ashabı bedir

  1. Hz. Peygamber (A.S.M.) ile Bedir muharebesinde bulunan sahabeler (R.A.) (Osmanlıca'da yazılışı: ashâb-ı bedir)

ashabı cennet

  1. Cennet ehli. Cennetlik olanlar, Cennetlik oldukları ümid edilenler veya cennete gidecekleri müjdelenmiş olanlar. (Bak: Aşere-i Mübeşşere) (Osmanlıca'da yazılışı: ashâb-ı cennet)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ashabı bedirashabı cennetashabı devletashabı eykeashabı feraizashabı filashabı güzinashabı kalemashabı kalibashabı kehfashash canash coloredash colouredash content
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın