asıl dilekli ne demek?

  1. Başka dillerde optatif aynı zamanda olanaklı kipin adı olduğundan, asıl dilek kipini anlatmak için kullanılır.
  2. (fr)Optatif de souhait

asıl dinleyici kopyası

  1. (en)Handout master

asıl anlam

  1. Bir kelimenin karşıladığı ilk kavram, ana kavram: ayak kelimesininasıl anlamı «insan ve hayvanda yürüme organı»’dır. Bu kelimenin masa ayağı, sandalye ayağı örneklerinde olduğu gibi herhangi bir nesne’nin ayağı, bir ırmağın ayağı veya «halk şiirindeki kafiye» anlamlarını kazanması, anlam dallanması yoluyla sonradan oluşmuş yan anlamlardır. Bunun gibi yol kelimesininasıl anlamı «üzerinde yürünen veya üzerinden geçilen yer»’dir. «usul, metod» anlamı ise sonradan oluşmuştur. Aynı durum yürek «kalp» kelimesinde de vardır. Bunun «cesaret» anlamı sonradan ortaya çıkmıştır. bk. sözlük anlamı krş. yan anlam.
  2. (en)Main meaning.
  3. (fr)Sens propre

dilekli

  1. Dilek anlatan kip. inayet ola, Allah versin, Ah bir gitsem gibi.
  2. (fr)Optatif ou optatif de souhait

Türetilmiş Kelimeler (bis)

asıl dinleyici kopyasıasıl anlamasıl azmaz, bal kokmazasıl belirtiasıl borçluasıl bulgu belgesiasılasıl fiillerasıl filimasıl gerçekasıasıcıasıcı bağasıcı kasasıcıldileklidileklemedilekdilek belirtendilek doyurmadilek düzeyidilek ifade edendiledile aitdile düşmedile düşmekdile düşmüşdildil adasıdil ağız vermemekdil ailesidil akrabalığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın