asıl dinleyici kopyası ne demek?

 1. (en)Handout master

handout

 1. El broşürü
 2. Basılı metin
 3. Bedava dağıtılan yiyecek
 4. Bildiri
 5. Sadaka

asıl

 1. Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı.
 2. Gerçeklik, esas, hakikat.
 3. Kök, köken, kaynak.
 4. Soy, nesep
 5. Gerçek, esas
 6. Aranılan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan.
 7. Bir görevde sürekli bulunan, yedek karşıtı.
 8. Bir şeyin temelini oluşturan, ana.
 9. Yeniçeri ocağından olanların ulufelerini gösteren defterin özgün nüshası.
 10. Gerçekten, gerçek olarak

asıl anlam

 1. Bir kelimenin karşıladığı ilk kavram, ana kavram: ayak kelimesininasıl anlamı «insan ve hayvanda yürüme organı»’dır. Bu kelimenin masa ayağı, sandalye ayağı örneklerinde olduğu gibi herhangi bir nesne’nin ayağı, bir ırmağın ayağı veya «halk şiirindeki kafiye» anlamlarını kazanması, anlam dallanması yoluyla sonradan oluşmuş yan anlamlardır. Bunun gibi yol kelimesininasıl anlamı «üzerinde yürünen veya üzerinden geçilen yer»’dir. «usul, metod» anlamı ise sonradan oluşmuştur. Aynı durum yürek «kalp» kelimesinde de vardır. Bunun «cesaret» anlamı sonradan ortaya çıkmıştır. bk. sözlük anlamı krş. yan anlam.
 2. (en)Main meaning.
 3. (fr)Sens propre

dinleyici

 1. Söylenen veya çalınan bir şeyi dinleyen kimse
 2. Kayıtlı olmadığı hâlde derslere dışarıdan devam eden kimse.
 3. Söylenen ya da çalınan şeyi dinleyen kişi.
 4. Televizyon ve radyo izlencelerini işlikte ya da almaçtan izleyen kimse.
 5. (en)Listener.
 6. (en)Hearer.
 7. (en)Member of the audience.
 8. (al)Hörer(-in), Zuhörer
 9. (fr)Auditeur(-trice)
 10. (fr)Auditeur

kopya

 1. Bir sanat eserinin veya yazılı bir metnin taklidi, asıl karşıtı
 2. Suret çıkarma işi.
 3. Bir sınavda soruları cevaplamak için başka birinden veya yerden gizlice yararlanma.
 4. Yazılı sınavda gizlice bakmak için hazırlanmış kâğıt.
 5. Taklit edilmiş olan
 6. Bk. benzeti.
 7. Bk. eşlem
 8. (biyoloji) Aynı canlıdan eşeysiz olarak üreyen canlı, klon.
 9. (en)Carbon copy.
 10. (en)Copy.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

asılasıl anlamasıl azmaz, bal kokmazasıl belirtiasıl borçluasıl bulgu belgesiasıl dilekliasıl fiillerasıl filimasıl gerçekasıasıcıasıcı bağasıcı kasasıcıldinleyicidinleyici kopyası artalanıdinleyici kopyası renk grubudinleyici öğrencidinleyici telefonlarına yer verilen programdinleyicilerdinleyicilikdinleyen kimsedinledinle bakdinle ilgisi olmayandinlediğini daktilo eden kimsedinleme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın