arc ne demek?

  1. Trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonların ters fonksiyonlarını gösteren bir önek. Örneğinarcsin x,arccos x.
  2. Mekke ile Medine arasında bir mevzi.
  3. Kavis
  4. Kemer, ark, yay
  5. Yay eklinde olan herhangi bir şey
  6. Atlama yapmak [elek.], atlamak [elek.]

arc back

  1. Ters yönlü ark

arc cell

  1. Ark hücresi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

arc backarc cellarc componentarc cosecantarc cosinearc cotangentarc craterarc deflectorarc dischargearc discharge tubearar belasıar damarıar damarı çatlamakar damarı çatlamış
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın