aralı hareket ne demek?

 1. Bk. aralı devinim

aralı devinim

 1. Alıcı, gösterici ya da basım aygıtında, filmin pencere önünde belirli bir süre durup yeniden yol alması biçimindeki devinim.
 2. (al)Intermittierender Filmlauf, diskontinuirlischer Bewegung, Filmfortschaltung, Schritt' schakwerk

aralı basaç

 1. Aralı devinim sırasında pencere önünde duran filmin üzerine baskı yaparak filmin pencereyle tam çakışmasını sağlayan basaç.
 2. (en)Intermittent pressure plate.
 3. (al)Intermittierender And ruckplatte
 4. (fr)Presseur intermittent

aralı basım

 1. Sinem.aralı basım aygıtında aralı devinimle gerçekleştirilen basım.
 2. (en)Intermittent printing, step printing.
 3. (al)Intermittierender Kopieren
 4. (fr)Tirage image par image

hareket

 1. Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon.
 2. Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma
 3. Davranış, tutum
 4. Yola çıkma.
 5. Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılan ilerlemeler, akım.
 6. Yer sarsıntısı, deprem
 7. Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri.
 8. Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi.
 9. Deprem
 10. Bk. devinim

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aralı basaçaralı basımaralı devinimaralı devinim dişlisiaralı devinim düzeneğiaralı geçişaralı optik basım aygıtıaralığı silaralıkaralık algılamaaralaral deniziaral seaaralamaaralamakharekethareket alanıhareket anahtarihareket analizihareket anlayışıhareket bilimihareket çözümlemesihareket dairesihareket dingilihareket dosyasıharekeharekelemeharekelemekharekeliharekesiz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın