araştırma evreni ne demek?

 1. Bir araştırmada bilgi sağlamak üzere başvurulan ve üzerinde gözlem yapılacak olan birey ya da gözlem birimlerinin tümü. bkz. evren.
 2. (en)Research population.

araştırma aşamaları

 1. Bir alan araştırmasında izlenen varsayım, tasarımlama, açıklama, örnekleme, gözlem aracını taslaklarına, oluşturma, öndeneme, gözlemci takımı yetiştirme, uygulama, denetleme, sınama, niceleme, işleme, çözümleme, yazımlama gibi belli başlı,süreçler.
 2. (en)Steps in survey research.

araştırma broşürü

 1. (en)Research brochure.

evren

 1. Yaşanılan vasat.
 2. Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen bütün varlıklar.
 3. Gök varlıklarının bütünü, kainat, cihan, alem, kozmos.
 4. Kişinin içinde yaşadığı, ilişkide bulunduğu ortam.
 5. Bütün gökcisimlerinin içinde yer aldığı düşünülen sonsuz varlık.
 6. Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen tüm varlıklar.
 7. Ana kitle.
 8. Gök varlıklarının tümü, kainat.
 9. Boylu boslu, yakışıklı.
 10. Ejder, ejderha.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

araştırma aşamalarıaraştırma broşürüaraştırma filmiaraştırma gideriaraştırma görevlisiaraştırmaaraştırma grubuaraştırma ile ilgiliaraştırma kitaplığıaraştırma konusuaraştıraraştıranaraştırarak bulmakaraştırıaraştırıcıevrenin dizelgelenmesievrenin sınırlandırılmasıevrenin yaşıevrenevren bilimievren bilimselevren değişkenliğievren doğumsalevreevre açısıevre bindiricisievre çizelgesievre çizgesievrevraevraaçevraçevrad
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın