araştırma konusu ne demek?

 1. (en)Study.

araştırma kitaplığı

 1. Araştırma kurumlarına ya da kümelerine hizmet etmek amacıyle kurulan ve araştırma gereçlerine yer veren kitaplık türü.
 2. (en)Research library.

araştırma kurmayı

 1. Bir araştırmanın tasarlanmasından sonuçlandırılıp yazımlanmasına değin her aşamasında kararlar alarak çalışmaları yönlendiren yönetici takım.
 2. (en)Research staff.

konu

 1. Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
 2. Üzerinde konuşulan şey, bahis
 3. Bir işlevin bir kesimin oluşturan bağımsız değişken; özellikle üçgenölçüsel işlevlerin açı cinsinden bağımsız değişkenleri.
 4. Sinema ve televizyon alıcısının, fotoğraf aygıtının merceğinin, üzerine yöneltildiği ve görüntüsünü saptamayı amaçladığı temel varlık, nesne, görünüm
 5. Bu yolda saptanmış olan nesne
 6. Öykülü bir filmin ya da televizyon oyununun en kısa biçimde anlatılabilecek olgusu.
 7. Herhangi bir ders kapsamının, belli bir sürede öğretilecek bölümlerinden her biri.
 8. Ele alınan, üzerindekonuşulan ya da yazı yazılan düşünce, sorun, durum ya da olay.
 9. (en)Subject.
 10. (en)Object,.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

araştırma kitaplığıaraştırma kurmayıaraştırma aşamalarıaraştırma broşürüaraştırma evreniaraştırma filmiaraştırma gideriaraştırmaaraştırma görevlisiaraştırma grubuaraştırma ile ilgiliaraştıraraştıranaraştırarak bulmakaraştırıaraştırıcıkonusulankonusundakonusunda konuşmakkonusunda uzmanlaşmakkonusuzkonuskonus arteryozuskonusalkonusal algılama ölçerikonusal duygu yatırımıkonukonu komşukonu başlığıkonu başlığı kaynak dizimikonu bulma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın