evren doğumsal ne demek?

 1. Evren doğumla ilgili olan.
 2. (en)Cosmogonic.

evren doğumu

 1. Evrenin oluşumu, kökeni, doğuşu ve yaradılışı ile ilgili kuram, kozmogoni.

evren

 1. Yaşanılan vasat.
 2. Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen bütün varlıklar.
 3. Gök varlıklarının bütünü, kainat, cihan, alem, kozmos.
 4. Kişinin içinde yaşadığı, ilişkide bulunduğu ortam.
 5. Bütün gökcisimlerinin içinde yer aldığı düşünülen sonsuz varlık.
 6. Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen tüm varlıklar.
 7. Ana kitle.
 8. Gök varlıklarının tümü, kainat.
 9. Boylu boslu, yakışıklı.
 10. Ejder, ejderha.

doğumsal

 1. Doğumdan, soydan gelen.
 2. (en)Natal.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

evren doğumuevrenevren bilimievren bilimselevren değişkenliğievren gemiciliğievren gözerimievren ışınıevren ışını sağanağıevren ışınlarıevreevre açısıevre bindiricisievre çizelgesievre çizgesidoğumsaldoğumsal hastalıkdoğumdoğum ağacıdoğum ağırlığıdoğum ağlamasıdoğum belgesidoğudoğu afrika işbirliğidoğu afrika kalkınma bankasıdoğu afrika topluluğuDoğu Afrika tripanosomozisi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın