evre ne demek?

 1. Aynı yinelenimdeki dönemsel iki devinimin birbirine göre durumunu saptayan özellik. (İki devinim, aynı anda, dönemsel devinimin aynı noktasında bulunuyorlarsa aynı evrededirler (evrede). Ses dalgalarının, elektrik salınımlarının evresinden de söz edilebilir).
 2. Motorlarda birbirini izleyen emme, sıkıştırma, yanma ve atma işlemlerinden oluşan dönemlerin her biri.
 3. Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha
 4. Sabnamlı bir olayın yinelenimleri boyunca, içinde bulunduğu aşamaları niteleyen açısal nicelik.
 5. Merhale, faz
 6. Bir hastalığın veya işlemin çeşitli durum veya safhalarından her biri
 7. Elbisenin dış yüzü.
 8. (en)Cycle stroke.
 9. (en)Stage.
 10. (en)Phase.
 11. (en)Degree.
 12. (en)State.
 13. (en)Phase safha.
 14. (en)Merhale.
 15. (al)Takt
 16. (al)Phase
 17. (fr)Phase
 18. (fr)Temps

evre açısı

 1. Yinelenen bir olayı gösteren bağıntıyı zaman ya da uzay yerlemlerine göre belirleyen dönemsel işlevin konusu.
 2. (en)Phase angle.
 3. (fr)Angle de phase

evre bindiricisi

 1. Faz modülatörü

Türetilmiş Kelimeler (bis)

evre açısıevre bindiricisievre çizelgesievre çizgesievre değiştirimievre denetimievre dışı saçılımevre dışılıkevre geçişievre kaymasıevrevraevraaçevraçevrad
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın