apparatus respiratorius ne demek?

 1. Apparatus respiratoryus

apparatus

 1. Bkz. aparat
 2. Aygıt, cihaz, alet.
 3. Takım, aletler, makine, levazım
 4. Politik bir örgütün bir kısmı
 5. Vasıta, aparey

apparatus respiratoryus

 1. Solunum aygıtları.
 2. Solunum aygıtları.
 3. (en)Apparatus respiratorius.
 4. (la)Apparatus respiratorius

apparatus

 1. Bkz. aparat
 2. Aygıt, cihaz, alet.
 3. Takım, aletler, makine, levazım
 4. Politik bir örgütün bir kısmı
 5. Vasıta, aparey

Türetilmiş Kelimeler (bis)

apparatus respiratoryusapparatusapparatus digestoriusapparatus digestoryusapparatus lacrimalisapparatus lakrimalisapparatus suspensorius lentisapparatus suspensorius mammariusapparatus suspensoryus lentisapparatus suspensoryus mammaryusapparatchikappararerespiratorik distres sendromurespiratorik sinkoprespiratorik sinsityal virüsrespiratorik sinsityal virüs enfeksiyonurespiratorik yetmezlikrespirator
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın