respiratorik sinsityal virüs enfeksiyonu ne demek?

 1. Etkeni Paramiksovirüslerdan Pnömovirüs olan, sonbahar ve kış aylarının başlangıcında birkaç hafta süreyle kapalı yerlerde barındırılan hayvanlarda görülen, öksürük, taşipne, hırıltılı ve solunum güçlüğüyle belirgin, viral bir solunum sistemi hastalığı.
 2. (en)Respiratory syncytial virus infectious.

respiratorik distres sendromu

 1. Hiyalin zar hastalığı.
 2. (en)Respiratory distress syndrome.

respiratorik sinkop

 1. Anestezi sırasında solunumun durması, sinkop respiratorik.
 2. (en)Respiratory syncope.

sinsityal

 1. Sinsityum'la ilgili olan.
 2. Sinsityum niteliğinde, sinsityum özelliği gösteren.
 3. (en)Syncytial.

virüs

 1. Bulaşıcı hastalıklara yol açan mikrop.
 2. Bilgisayar programlarında bozulmaya sebep olan etken.
 3. Bilgisayarda sistem öz kaynaklarını gereksiz olarak kullanan ve belleği bozan, kendini kopyalayarak üreten, bulaşmış olduğu yazılım çağrıldığında harekete geçen program.
 4. Canlı hücrelerde yaşayan, metabolizmaları bulunmayan, oksijen kullanılmayan, makromoleküller oluşturmayan büyümeyen veya ölmeyen, fakat sadece canlı hücrelerde üreyen, biçimleri bakterininkilere benzeyen, birçok hastalığa yol açan, ancak elektron mikroskobunda belirlenebilecek kadar küçük olan, protein ve nükleik asitlerden oluşan enfeksiyon yapıcı madde.
 5. Ancak elektron mikroskobuyla görülebilen, özel filtrelerden geçebilen, yalnızca canlı hücreler içerisinde üreyebilen, RNA veya DNA kitlesinden oluşmuş, herhangi bir metabolik işlev göstermeyen mikroorganizma.
 6. (en)Virus.
 7. (en)Germ.
 8. (en)Viral.
 9. (en)Virüs.
 10. (al)Virus

Türetilmiş Kelimeler (bis)

respiratorik distres sendromurespiratorik sinkoprespiratorik sinsityal virüsrespiratorik yetmezlikrespiratorrespirationrespiration in cellrespiration intensityrespiration linked phosphorylationrespiration movementssinsityalsinsityal hücresinsityasinsityomsinsityoma malignumsinsitiyotrofoblastsinsisinsi enflasyonsinsi erkeksinsi görünüşlüsinsi herif
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın