apparatchik ne demek?

  1. Apparatçik, memur, siyasi parti bürokratı; eski Sovyetler BirliğŸi’nde Komünist Parti’nin idari örgütlenme üyesi

apparatus

  1. Bkz. aparat
  2. Aygıt, cihaz, alet.
  3. Takım, aletler, makine, levazım
  4. Politik bir örgütün bir kısmı
  5. Vasıta, aparey

apparatus digestorius

  1. Apparatus digestoryus

Türetilmiş Kelimeler (bis)

apparatusapparatus digestoriusapparatus digestoryusapparatus lacrimalisapparatus lakrimalis
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın