respiratorik sinkop ne demek?

  1. Anestezi sırasında solunumun durması, sinkop respiratorik.
  2. (en)Respiratory syncope.

respiratorik sinsityal virüs

  1. Solunum sinsityal virüs.
  2. (en)Respiratory syncytial virus.

respiratorik sinsityal virüs enfeksiyonu

  1. Etkeni Paramiksovirüslerdan Pnömovirüs olan, sonbahar ve kış aylarının başlangıcında birkaç hafta süreyle kapalı yerlerde barındırılan hayvanlarda görülen, öksürük, taşipne, hırıltılı ve solunum güçlüğüyle belirgin, viral bir solunum sistemi hastalığı.
  2. (en)Respiratory syncytial virus infectious.

sinkop

  1. Bayılma.
  2. (en)Syncope.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

respiratorik sinsityal virüsrespiratorik sinsityal virüs enfeksiyonurespiratorik distres sendromurespiratorik yetmezlikrespiratorrespirationrespiration in cellrespiration intensityrespiration linked phosphorylationrespiration movementssinkopsinkop kardiyaksinkop kardiyatoniksinkop respiratoriksinkopasyonsinkolisinkonasinkondrotomisinkondrozsinkondrozissinksink a wellsink as leadsink basinsink condition
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın