respiratorik yetmezlik ne demek?

 1. Solunum yetmezliği.
 2. (en)Respiratory insufficiency.

solunum

 1. Bütün canlılarda, oksijen alıp karbondioksit verme biçiminde görülen hareket, teneffüs.
 2. Bir organizma ile çevresi arasında gaz alış verişi; havanınsolunum organlarına çekilerek temizlenmesinden sonra kirlenen havanın dışarı verilmesi. Organizma ile çevresi arasında oksijen ve karbondioksit değişimi. Respirasyon, dışsolunum.
 3. Bir organizmada oksijenin dokulara taşınması ve karbondioksitin atılması olan fiziksel ve kimyasal olaylar.
 4. Metabolik olarak oksidatif reaksiyonlar zinciri. Bu reaksiyonlarda son elektron tutucusu olarak oksijene ihtiyaç vardır. Atık ürün olarak karbondioksit ve kullanılabilir enerji meydana gelir. Hücre içisolunumu olarak bilinen reaksiyonlar üç aşamada gerçekleşir. a. Karbohidrat, amino asit ve yağ asitlerinden asetil koenzim A meydana gelir. Olaylar sitoplazmada gelişir. b. Mitokondrilerin matriksinde meydana gelen sitrik asit devri. c. Mitokondrilerin kristalarında meydana gelen elektron taşıma zinciri reaksiyonları. Hücre içisolunumu.
 5. Akciğerlerde havanın yenilenmesi, akciğer alveol havasıyla kan arasında gaz alışverişi, gazların kanda taşınması, kanla hücreler arasındaki gaz alışverişi ve hücrelerin oksijen kullanması karbondioksit üretmesi olayları içeren süreç, respirasyon. Dış solunum ve iç solunum olarak ikiye ayrılır.
 6. Atmosfer vaya sudaki oksijenin akciğer veya solungaçlarla alınarak kan yoluyla hücrelere ulaştırılması ve hücrelerde oksidasyon sonucu oluşan atıkların dışarı atılması.
 7. Metabolik olarak oksidatif reaksiyonlar zinciri, hücre içi solunum.
 8. (en)Respiratory.
 9. (en)Respiration.
 10. (al)Atmung

respiratorik distres sendromu

 1. Hiyalin zar hastalığı.
 2. (en)Respiratory distress syndrome.

respiratorik sinkop

 1. Anestezi sırasında solunumun durması, sinkop respiratorik.
 2. (en)Respiratory syncope.

yetmezlik

 1. Yetmez olma durumu.
 2. Bkz. imkompetans
 3. Bir organın kendi işlevini yerine getirememesi durumu
 4. Eksiklik, noksanlık.
 5. (en)Failure.
 6. (en)Failure, insufficiency, shortness.
 7. (en)Deficiency.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

respiratorik distres sendromurespiratorik sinkoprespiratorik sinsityal virüsrespiratorik sinsityal virüs enfeksiyonurespiratorrespirationrespiration in cellrespiration intensityrespiration linked phosphorylationrespiration movementsyetmezlikyetmezleşmeyetmezleşmekyetmezyetmez parayetmeyetmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın