antagonizm kuramı ne demek?

 1. Gelirlerin paylaşılmasında, emek ve sermayenin rakip durumunda olduklarını ileri süren kuram.
 2. (en)Antagonism theory.

antagonizm

 1. Düşmanlık.
 2. Yüksek bitkilerde bulunan mikroorganizmaların, parazitlerin oluşumuna karşı etki göstermesi.
 3. Uyuşturulamaz karşıtlık.
 4. Zehirli tuzun diğerinin etkisini azaltacak şekilde etki göstermesi.
 5. Karşıt etki.
 6. Tezat.
 7. (en)Antagonism.

antagonizma

 1. Karşı tepki gösterme, engelleme, zıt etkileşme durumu yaratan etken.
 2. Karşıt etkinlik
 3. Bazı mikroorganizmalar üredikleri ortama saldıkları birtakım eriyebilir maddelerin ya doğrudan veya dolaylı etkileriyle diğer mikroorganizmaların üremelerine, gelişmelerine engel olabilmesi veya öldürebilmesi.
 4. Bir ilacın diğerinin etkisini engellemesi veya meydana gelen etkiyi azaltması olayı.
 5. (en)Antagonism.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

antagonizmantagonizmaantagonizeantagoniseantagonismantagonism theoryantagonismusantagonistkuramkuram genleşmesikuram veya doktrine aitkuramakuramcıkurakura çekmekkura efradıkura ile askere almakkura ile askerlikkurkur bandı sistemikur davranışıkur dosyası eklekur farkı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın