fon ne demek?

 1. Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para, kaynak

  Karşılıklı paralar fonundan beş yüz milyon lira Millî Savunma hizmetlerine tahsis edilmişti.

  A. İlhan
 2. Sinemada, tiyatroda oyuncuların arkasındaki resim, fotoğraf veya çeşitli plastik ögelerden oluşan dekor, görüntü.
 3. Bir tabloda, üzerinde konunun işlendiği boya katı.
 4. İç mimaride üstüne başka şeyler eklenen bölüm.
 5. Bir kumaşın alt dokusu.
 6. Bir kuruluşun mali kaynaklarının tümünün göstergesi.
 7. Belirli bir alandaki etkinliğin gerçekleştirilmesi için ayrılmış para ya da aynı işlevi gören varlıkların tümü.
 8. Gerçek veya tüzel kişiler adına finansal kurum tarafından işletilen kaynak.
 9. Bk. taban sayımı
 10. Bk. dip
 11. Bir sesin fizyolojik gürlüğünü, yani kulakta bıraktığı izlenimi ölçmeye yarayan birim. (Herhangi bir sesinfon olarak gürlüğü, 1000 Hz yinelenimdeki bir sesin desibel olarak gürlüğüne eşittir).
 12. Bk. diplik
 13. (en)Fool; an idiot.
 14. (en)People and a language of the Dahomey and Yoruba regions.
 15. (en)Benim Fon, a ethnic group from Benim.
 16. (en)Background.
 17. (en)Ground-color.
 18. (en)Ground-colour.
 19. (en)Groundwork.
 20. (en)Fund.
 21. (en)Reserve.
 22. (en)Phon.
 23. (en)Pool.
 24. (en)Backdrop.
 25. (en)Fund levy.
 26. (en)Designated fund.
 27. (en)Base coat.
 28. (en)Funds.
 29. (en)Grassfields chief.
 30. (en)Foneetika.
 31. (en)Friend of NaTCH.
 32. (en)Force of Nature.
 33. (al)Phon
 34. (fr)Phone

taban sayımı

 1. Bir sayaç algıcına, incelenen bir ışımetkin kaynak dışından gelen asalak ışınların yol açtığı saymalar.
 2. Bir sayaç algıcına, incelenen bir ışımetkin kaynak dışından gelen asalak ışınların yol açtığı saymalar.
 3. (en)Background.
 4. (al)Hintergrund
 5. (fr)Fond

fon dip

 1. Bardakta ya da şişede kalan içkiyi bir seferde sonuna değin içmek anlamına gelen "fon dip yapmak" kalıbında geçer.

fon akımları hesabı

 1. Ekonominin çeşitli kesimleri tarafından ödünç alınan ve verilen fonların kaydı.
 2. (en)Flow of funds accounts.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fon dipfon akımları hesabıfon akışıfon çevirme yaklaşımıfon değiştirme yaklaşımıfon müziğifon müzikçisifon naklifon oluşturmakfon perdesifoafoalfoal heatfoalfootfoaling
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın