amonyum hidroksit ne demek?

  1. (en)Ammonium hydroxide

ammonium

  1. Nişadır tuzlarında bulunan bir maden
  2. Bkz. amonyum

amonyum

  1. Amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan bir birleşim kökü (NH4).
  2. (en)Ammonium, univalent chemical ion (Chemistry).

amonyum asetat

  1. (en)Ammonium acetate.

hidroksit

  1. Bir maden üzerine suyun etkisiyle, yani bir hidroksil grubu ile bir madenin kaynaşmasından oluşan birleşik.
  2. Oh- iyonu içeren bileşik. Genel olarak metal hidroksitleri (MOH) bazik, ametal hidroksitleri (NOH, RCOOH, ROH) asidiktir.
  3. (en)Hydroxide.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

amonyumamonyum asetatamonyum bikarbonatamonyum fosfatamonyum karbonatamonyum karbonatıamonyum kloridamonyum klorüramonyum klorürlü kalaylamaamonyum nitratamonyaamonyakamonyak ammoniaamonyak azotuamonyak ile ilgilihidroksithidroksit iyonuhidroksitiraminhidroksitli alkalihidroksihidroksi apatithidroksi benzenhidroksi metilhidroksi naftalinhidroksamik asithidrokalikozhidrokalishidrokarbonhidrokarbon gazıhidrokarbon gazlar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın