ambulakral sistem ne demek?

 1. Bk. su kanal sistemi
 2. Su kanal sistemi.
 3. (en)Ambulacral system.

su kanal sistemi

 1. Derisi dikenlilerde sölomu kapsayan, ağzın çevresini saran bir çember kanal ile bundan ayrılan beş ışınsal kanaldan yapılmış bir sistem. Çember kanal Poli keselerine bağlıdır. Işınsal kanallar yan kanallar aracılığıyla tüp ayaklarla (ambulakral ayaklar) birleşmiştir. Birleşme yerinde ampuller bulunur. Bu sistem taş kanal aracılığı ile vücut dışındaki sıvıyla bağlantı halindedir. Kanalların içinde taşınan su, hayvanın hareketini özel bir biçimde sağlar. Ambulakral sistem.
 2. Derisi dikenlilerde sölomu kapsayan, ağzın çevresini saran bir çember kanalla, bundan ayrılan farklı sayıda ışınsal kanaldan yapılmış bir sistem, ambulakral sistem.
 3. (en)Ambulacral system.
 4. (en)Ambulacral system, water vascular system.
 5. (fr)Appareil ambulacraire, système aquifère
 6. (la)Ambulare: yürümek

ambulakral ayak

 1. Bk. tüp ayak
 2. Tüp ayak.
 3. (en)Ambulacral foot.

ambulakral ayakçık

 1. (Lât. ambulare = yürümek) Derisidikenlilerde ışınsal kanallara, küçük yan kanallarla bağlı vücut dışına uzanan deri çıkıntıları olup yer değiştirmeye yararlar.
 2. (en)Tube foot.
 3. (al)Ambulacralfüsschen
 4. (fr)Ambulacre
 5. (la)Ambulare

sistem

 1. Düzen
 2. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni
 3. Yol, yöntem.
 4. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat.
 5. Model, tip
 6. Dizge.
 7. Bk. dizge
 8. Belirli bir işlevi yerine getiren ve aralarında belirli düzen içinde etkileşimler bulunan ögeler topluluğu.
 9. Üzerinde inceleme yapılan belirli sınırlarla çevrilmiş olan evrenin bir parçası.
 10. Organizmada aynı işlevleri gerçekleştirmek için birbirleriyle ilgili bağlantılı organların oluşturduğu birlik veya grup.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ambulakral ayakambulakral ayakçıkambulakral bölgeambulakral kanal sistemiambulakralambulacral areaambulacral footambulacral systemsistemsistem akış diyagramısistem analistisistem analizcisistem analizisistem beklemesisistem bilgisisistem bütünleştirmesisistem çalışmasısistem çözümlemesisiste hareket edemiyensisteinsistein cys csistektazisistektomi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın