alkış tufanına tutmak ne demek?

 1. (en)Break into applause.

break

 1. Uymamak (kanuna)
 2. Kırmak, parçalamak
 3. İhlal etmek, riayet etmemek
 4. Bir yerini kırmak, yaralamak
 5. Bozmak, araya girmek
 6. Sona erdirmek, bitirmek
 7. Nüfuz etmek, içine girmek
 8. İflas ettirmek
 9. Bozdurmak (para)
 10. Kaçmak, firar etmek

alkış

 1. Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama, kargış karşıtı.
 2. İnsanın yaşamı yararına yapılmış olan olumlu bir işi, eylemi ya da yaratıyı onaylamakta ve övmekte uygulanan, iki elin avuçlarını birbirine vurarak çıkarılan sesle ortaya konulan değerlendirme ve anlatım yolu.
 3. Hayırlı dua. 2. El çırpma, övme.
 4. Tar: Padişahlarla vezirlerin kadirlerini yükseltmek maksadıyla yapılan merasim hakkında kullanılan bir tabir.
 5. (en)Acclamation.
 6. (en)Plaudits.
 7. (en)Applause.
 8. (en)Cheer.
 9. (en)Clap.
 10. (en)Acclaim.

alkış ağası

 1. Padişahı alkışlamakla görevli kimse.

tutmak

 1. Elde bulundurmak, ele almak
 2. Ele geçirmek, yakalamak
 3. Avlamak
 4. Yanında bulundurmak, alıkoymak.
 5. Hürriyetinden yoksun bırakıp bir yere kapamak, tevkif etmek
 6. Kaplamak
 7. Kırağı, çiğ veya kar bir yüzeyde görünür durumda olmak, kalmak
 8. Denetimi ve yetkisi altına almak.
 9. (en)Hold up.
 10. (en)Get hold of.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alkışalkış ağasıalkış almakalkış kopmakalkış sesialkış toplamakalkış tufanıalkış tufanı kopmakalkış tutmakalkış yağmurualkılıçalkımalkınalkınmaalkadienleralkaevlialkahestalkaikalkalemitufantufan çöküntüsütufan sonucu oluşantufana aittufandan evvelki
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın