alkış tufanı ne demek?

  1. Sürekli ve coşkun alkış.
  2. (en)Burst of applause, shouts of applause, thunders of applause, round after round of applause.

alkış tufanı kopmak

  1. Sürekli ve coşkun alkış başlamak: “Daha ilk nağmelerde meyhaneyi sarsan bir alkış tufanı koptu.” -S. F. Abasıyanık.

alkış tufanına tutmak

  1. (en)Break into applause.

tufa

  1. Sihir, efsun.
  2. Tüf, süngertaşı
  3. Süngertaşı
  4. Irmak veya kaynaklarda oluşan bir çeşit kireçtaşı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alkış tufanı kopmakalkış tufanına tutmakalkış tutmakalkış toplamakalkış ağasıalkış almakalkış kopmakalkış sesialkışalkış yağmurualkılıçalkımalkınalkınmaalkadienleralkaevlialkahestalkaikalkalemitufantufan çöküntüsütufan sonucu oluşantufana aittufandan evvelkitufatufaceoustufacıtufacılıktufahetuf
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın