alkış tutmak ne demek?

 1. 1) topluca el çırparak yüksek sesle “yaşa, var ol” vb. sözler söyleyerek birini alkışlamak; 2) taraftar olmak, belli bir görüşten yana olmak.

  Batıla alkış tutanların karşısına geçip hata eylediğimi yeni yeni öğrenmiş bulunuyorum.

  S. Ayverdi
 2. El çırparak ya da topluca, yüksek sesle "yaşa", "var ol" gibi sözleriyle birini alkışlamak.
 3. (en)To cheer, to applaud.

alkış tufanı

 1. Sürekli ve coşkun alkış.
 2. (en)Burst of applause, shouts of applause, thunders of applause, round after round of applause.

alkış tufanı kopmak

 1. Sürekli ve coşkun alkış başlamak: “Daha ilk nağmelerde meyhaneyi sarsan bir alkış tufanı koptu.” -S. F. Abasıyanık.

tutmak

 1. Elde bulundurmak, ele almak
 2. Ele geçirmek, yakalamak
 3. Avlamak
 4. Yanında bulundurmak, alıkoymak.
 5. Hürriyetinden yoksun bırakıp bir yere kapamak, tevkif etmek
 6. Kaplamak
 7. Kırağı, çiğ veya kar bir yüzeyde görünür durumda olmak, kalmak
 8. Denetimi ve yetkisi altına almak.
 9. (en)Hold up.
 10. (en)Get hold of.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alkış tufanıalkış tufanı kopmakalkış tufanına tutmakalkış toplamakalkış ağasıalkış almakalkış kopmakalkış sesialkışalkış yağmurualkılıçalkımalkınalkınmaalkadienleralkaevlialkahestalkaikalkalemitutmaktutmatutma akımıtutma aletitutma anodututma deneyituttut kelin perçemindentut tuttutacaktutaç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın