break ne demek?

 1. Kırmak, parçalamak
 2. Ihlâl etmek, riayet etmemek, uymamak (kanuna)
 3. Bir yerini kırmak, yaralamak
 4. Bozmak, araya girmek
 5. Sona erdirmek, bitirmek
 6. Nüfuz etmek, içine girmek
 7. Iflâs ettirmek
 8. Bozdurmak (para)
 9. Kaçmak, firar etmek
 10. Elek
 11. Kırık, çatlak, aralık, açıklık, fasıla
 12. Atılma
 13. Kaçış
 14. Ani kesiş, ani düşüş
 15. Az bir miktar, parça, kısım
 16. Dili fırsat, şans
 17. Dili gaf, pot
 18. Kırmak, koparmak, bozdurmak, bozmak, kırılmak, parçalanmak, kopmak, patlamak; ara vermek; ağarmak, batmak; iflas etmek; fırlamak; yakın dövüşü bırakmak; çiğnemek; kaçmak, kesmek, ihlal etmek, uymamak, batırmak, çözmek, söylemek, yenmek, dalmak

break a code

 1. Şifreyi bulmak, şifreyi çözmek

break a leg

 1. Bol şanslar, iyi şanslar
 2. Bol şans!, iyi şanslar!

Türetilmiş Kelimeler (bis)

break a codebreak a legbreak a promisebreak a recordbreak an appointmentbreak atbreak at nextbreak awaybreak cornerbreak coverbreachbreach of closebreach of confidencebreach of contractbreach of covenant
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın