alkış sesi ne demek?

  1. (en)Clap.

alkış ağası

  1. Padişahı alkışlamakla görevli kimse.

alkış almak

  1. Çok beğenilmek.
  2. (en)Draw applause.

se

  1. Selenyum'un simgesi.
  2. Sindirilebilir enerji.
  3. (en)Digestible energy.
  4. (en)[SE (System Engineer) ] compass direction located halfway between south and east.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alkış ağasıalkış almakalkış kopmakalkış toplamakalkış tufanıalkışalkış tufanı kopmakalkış tufanına tutmakalkış tutmakalkış yağmurualkılıçalkımalkınalkınmaalkadienleralkaevlialkahestalkaikalkalemisesi absorbe edensesi açsesi ayarlamaksesi ayyuka çıkmaksesi azaltsesi boğmaksesi çıkmayansesi dağıtan platformsesi fırlatmasesi kaydetmeğe mahsus kısımsesses resim taşıyıcı aralığıses 1394ses absorpsiyon katsayısıses açısından
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın