alfabe harfi ne demek?

  1. (en)Letter of the alphabet

alfabe dışı

  1. Bir milletin alfabesinde bulunmayan harf.
  2. (Derleme..alfabe dışı harf) Bir ulusun alfabesinde bulunmayan harf: Türk alfabesinde bulunmayan w, x, q harfleri gibi.
  3. (en)Analphabetic.
  4. (fr)Analphabétique

alfabe sırası

  1. Harflerin alfabedeki belirli düzene göre dizilişi.
  2. Eşitlik ilkesini sağlamak için uyulan düzen.

harfi

  1. (en)Ess

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alfabe dışıalfabe sırasıalfabe yazısıalfabealfabeleştirmealfabeselalfabetikalfabetik dizgialfabetik indeksalfabetik karakteralfaalfa adrenerjik bloköralfa adrenerjik reseptöralfa ağır zincir hastalığıalfa aktininharfiharfi abdarharfi aslıharfi atıfharfi cerrharfi harfineharfi harfine aynıharfi harfine harfiyenharfi harfine yerine getirmekharfi illetharfharf atmakharf be harfharf bilmecesiharf boşluğu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın