alfa ne demek?

  1. Yunan alfabesinin birinci harfi.
  2. Kuzey Afrika'da ve İspanya'da yetişen ve kâğıt, ip, halı yapımında kullanılan bir bitki.
  3. Alfa, alfa tanecikleri gibi. (II)
  4. (en)First letter of Greek alphabet.
  5. (en)Alpha.
  6. (en)Plant of North Africa; also, its fiber, used in paper making.
  7. Alfa otu

alfa adrenerjik blokör

  1. (en)Alpha-adrenergic blocking agent.

alfa adrenerjik reseptör

  1. (en)Alpha adrenergic receptors.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alfa adrenerjik bloköralfa adrenerjik reseptöralfa ağır zincir hastalığıalfa aktininalfa almaçalfa almaç engelleyici ilaçalfa amanitinalfa amilazalfa amino propiyonik asitalfa aminoglutarik asitalf
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın