alfabe yazısı ne demek?

 1. Bir dildeki kelimelerin seslerini, o dilde kullanılan ve her biri belirli işaretlere bağlı harflerle gösteren yazı türü. Bu yazı türü kısmen göreceli ses değerlerine dayanır. Türkçenin, Almancanın, Fransızcanın, İngilizce ve İtalyancanın yazı sistemlerinde olduğu gibi. krş. sesçil alfabe, sesçil yazı (çevriyazı), ses yazısı.
 2. (en)Alphabetic writing.

alfabe

 1. Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü, yazı (I), abece.
 2. Bir dilin harflerini tanıtarak okuma öğrenmeyi sağlayan kitap.
 3. Bir işin başlangıcı
 4. Dillerin başlıca seslerini yazıda karşılayan işaretlerin tümü: Türkalfabesi, Latinalfabesi, Rusalfabesi vb.
 5. Bk. abece
 6. Fr. Bir lisandaki sesleri gösteren harflerin, belli bir sıraya göre dizilmiş takımı.
 7. (en)Alphabet.
 8. (en)Script.
 9. (en)The alphabet.
 10. (en)Primer.

alfabe dışı

 1. Bir milletin alfabesinde bulunmayan harf.
 2. (Derleme..alfabe dışı harf) Bir ulusun alfabesinde bulunmayan harf: Türk alfabesinde bulunmayan w, x, q harfleri gibi.
 3. (en)Analphabetic.
 4. (fr)Analphabétique

yazı

 1. Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi.
 2. Alfabe.
 3. Harfleri yazma biçimi.
 4. Herhangi bir harf düzeninde biçim ve sanat bakımından özellik gösteren tür.
 5. Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü
 6. Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale
 7. Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
 8. Yazgı.
 9. Düz yer, ova, kır.
 10. Seslerin harflerle, hecelerle veya resimlerle gösterilmesi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alfabealfabe dışıalfabe harfialfabe sırasıalfabeleştirmealfabeselalfabetikalfabetik dizgialfabetik indeksalfabetik karakteralfaalfa adrenerjik bloköralfa adrenerjik reseptöralfa ağır zincir hastalığıalfa aktininyazısı çirkin kimseyazısında eleştirmekyazısında övmekyazısızyazısız hukukyazısız kağıtyazısız levhayazıyazı basımıyazı başlığıyazı biçimiyazı bilgisi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın