alfabe dışı ne demek?

  1. Bir milletin alfabesinde bulunmayan harf.
  2. (Derleme..alfabe dışı harf) Bir ulusun alfabesinde bulunmayan harf: Türk alfabesinde bulunmayan w, x, q harfleri gibi.
  3. (en)Analphabetic.
  4. (fr)Analphabétique

alfabe harfi

  1. (en)Letter of the alphabet

alfabe sırası

  1. Harflerin alfabedeki belirli düzene göre dizilişi.
  2. Eşitlik ilkesini sağlamak için uyulan düzen.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alfabe harfialfabe sırasıalfabe yazısıalfabealfabeleştirmealfabeselalfabetikalfabetik dizgialfabetik indeksalfabetik karakteralfaalfa adrenerjik bloköralfa adrenerjik reseptöralfa ağır zincir hastalığıalfa aktinindışı değişmiş lastikdışı eli yakar, içi beni yakardışıkdışık konisidışınadışına çıkdışına çıkmakdışına taşmakdışına yazmakdışındadışdış açıdış açı oluşturan iki siperdış açıkdış akışma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın