harfi ne demek?

  1. (en)Ess

ess

  1. Bk. etkin sunucu sayfası
  2. Otun vaya saçın çok ve sık olup birbirine dolaşması.
  3. Harfi
  4. S şeklinde olan herhangi bir şey

harfi abdar

  1. Güzel ve manidar söz. (Osmanlıca'da yazılışı: harf-i âb-dâr)

harfi aslı

  1. Gr: Arabça bir kelimenin kökünü teşkil eden harften olan. (Ekserisi üç harften ibaret olur.) (Osmanlıca'da yazılışı: harf-i aslî)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

harfi abdarharfi aslıharfi atıfharfi cerrharfi harfineharfi harfine aynıharfi harfine harfiyenharfi harfine yerine getirmekharfi illetharfi masdarıharfharf atmakharf be harfharf bilmecesiharf boşluğu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın