alcalosis ruminis ne demek?

 1. Işkembe alkalozu

işkembe

 1. Geviş getirenlerin ilk ve en büyük mide bölümü.
 2. Kasaplık hayvanlarda mideyi oluşturan bölümlerin bütünü.
 3. İşkembeden yapılan.
 4. Mide.
 5. Geviş getiren hayvanlarda yemlerin mikrobiyal fermantasyona uğradığı ve selüloz sindiriminin gerçekleştiği midenin en büyük bölümü, birinci mide, rumen.
 6. Geviş getiren hayvanların midesinin en büyük kısmı.
 7. (en)Tripe.
 8. (en)Paunch.
 9. (en)Rumen.
 10. (en)Tummy.

alcaloidal reagent

 1. Alkaloit ayraç

alcalde

 1. Alcalde, yargı yetkisi olan belediye başŸkanı, yargıç

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alcaloidal reagentalcaldealcalialcalic fumarolealcaligenesalcaline phosphatase testruminalruminal acidosisruminal atonyruminal bloatruminal calculusrumirumi takvimrumrum ateşirum cocktailrum ortodoks kilisesirum ortodoks kilisesinde piskopos
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın