alcaligenes ne demek?

  1. Çoğunlukla toprak, su, gübre ve omurgalıların bağırsak florasında bulunan, Gram negatif, mutlak aerob oksidaz ve katalaz pozitif, hareketli kokobasil veya çubuk biçimindeki bakteri cinsi.
  2. (en)Alcaligenes.
  3. Alkaligenler, bağŸırsaklar ve süt ürünlerinde bulunan bakteri

alcali

  1. Alkalik

alcalic fumarole

  1. Alkali tüten

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alcalialcalic fumarolealcaline phosphatase testalcaldealcaloidal reagent
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın