alcali ne demek?

  1. Alkalik

alkalik

  1. İçinde alkali bulunan, kalevi, antiasit.
  2. Alkali ihtiva etme, alkali özellikler gösterme h
  3. (en)Alkaline, of an alkali, like an alkali, containing an alkali.

alcalic fumarole

  1. Alkali tüten

alcaligenes

  1. Çoğunlukla toprak, su, gübre ve omurgalıların bağırsak florasında bulunan, Gram negatif, mutlak aerob oksidaz ve katalaz pozitif, hareketli kokobasil veya çubuk biçimindeki bakteri cinsi.
  2. (en)Alcaligenes.
  3. Alkaligenler, bağŸırsaklar ve süt ürünlerinde bulunan bakteri

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alcalic fumarolealcaligenesalcaline phosphatase testalcaldealcaloidal reagentalca tordaalcahestalcaidealc
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın