rum ortodoks kilisesinde piskopos ne demek?

 1. (en)Eparch

eparch

 1. Eski Yunanistan'da vali
 2. Rum Ortodoks kilisesinde piskopos

rum

 1. Rumlara ilişkin, Rumlarla ilgili.
 2. Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimse.
 3. Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan, Roma yurttaşı haklarına sahip olan halk.
 4. Anadolu.
 5. (en)Greek.
 6. (en)Greek of turkish citizenship.
 7. (en)Kind of intoxicating liquor distilled from cane juice, or from the scummings of the boiled juice, or from treacle or molasses, or from the lees of former distillations.
 8. (en)Also, sometimes used colloquially as a generic or a collective name for intoxicating liquor.
 9. (en)Old-fashioned; queer; odd; as, a rum idea; a rum fellow.
 10. (en)Greek who hold Turkish citizenship.

rum ateşi

 1. Denizde veya karadaki savaşlarda Bizanslılarca kullanılan ve sürekli yanan ateş, grejuva.

ortodoks

 1. Dogmaya ve kilise öğretisine uygun olan.
 2. Hristiyan mezheplerinden biri.
 3. Bu mezhebe bağlı olan kimse.
 4. Hristiyanlığın büyük mezheplerinden biri olan Ortodoksluğu benimseyen kişi.
 5. Yun. İtalya'daki Papalığa bağlı olmayıp, İstanbul'daki Fener Patrikhanesine bağlı Hristiyan. Doğu kilisesine ve an'anelerine sıkı sıkıya bağlı Hristiyanların mezhebi.
 6. (en)Orthodox.
 7. (en)Greek orthodox.
 8. (fr)Orthodox

Türetilmiş Kelimeler (bis)

rumrum ateşirum cocktailrum ortodoks kilisesirum runnerrum suresirumalrumaniarumanianrumanian currency leyruru be ruruafruamruam hastalığıortodoksortodoks geleneklerine uymayanortodoks istikrar programıortodoks kilisesiortodoks olmayanortodoks papazıortodokslukortodaktilortodiyagrafiortodiyagramortodiyaskopiortoorto asitorto konumuorto ve para yönlendiricisiortobiyoz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın