alcalic fumarole ne demek?

 1. Alkali tüten

alkali

 1. Metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı.
 2. Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı.
 3. Suda eriyebilen ve hidroksit iyonları oluşturan kimyasal özdek.
 4. Bkz. baz.
 5. Ph değerleri 7.0' den büyük olupasitlerle tuz oluşturabilen ve sulu çözeltileri acı tat veren kimyasal maddelerin genel adı, baz.
 6. Çözündüğü zaman hidroksil iyonları veren, suda eriyen baz bileşik.
 7. (en)Soda ash; caustic soda, caustic potash, etc.
 8. (en)One of a class of caustic bases, such as soda, potash, ammonia, and lithia, whose distinguishing peculiarities are solubility in alcohol and water, uniting with oils and fats to form soap, neutralizing and forming salts with acids, turning to brown several vegetable yellows, and changing reddened litmus to blue.
 9. (en)Base.
 10. (en)In glassmaking, a soluble salt consisting mainly of potassium carbonate or sodium carbonate It is one of the essential ingredients of glass, generally accounting for about 15-20 percent of the batch The alkali is a flux, which reduces the melting point of the major constituent of glass, silica.

alcali

 1. Alkalik

alcaligenes

 1. Çoğunlukla toprak, su, gübre ve omurgalıların bağırsak florasında bulunan, Gram negatif, mutlak aerob oksidaz ve katalaz pozitif, hareketli kokobasil veya çubuk biçimindeki bakteri cinsi.
 2. (en)Alcaligenes.
 3. Alkaligenler, bağŸırsaklar ve süt ürünlerinde bulunan bakteri

fumarole

 1. Fümerol, içinden gazların sızdığŸı volkanik krater
 2. Volkanik duman püs kürten küçük delik

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alcalialcaligenesalcaline phosphatase testalcaldealcaloidal reagentalca tordaalcahestalcaidealcfumarolefumarolicfumarazfumariaFumaria officinalisfumaricfumaric acidfumadefumagilin
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın