temel ne demek?

 1. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü

  Evin temelleri sökülüyor gibi sarsılıyor.

  H. E. Adıvar
 2. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.
 3. En önemli, belli başlı, ana, esas, asıl, baz

  Devletin temel kanununun adı Anayasa'dır.

  B. Felek
 4. Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler

  Temelde sıradan bir Fransız vodviline dayanırdı oynadıkları oyun.

  N. Cumalı
 5. Bir nota için kaynak alınabilecek en pes perdeli ses.
 6. (Genel anlamda) Bir şeyin üzerindetemellendiği, kurulduğu şey (bir evintemeli, bir kurumuntemeli vb.).
 7. Tinsel nitelikte bir şeyin varsaydığı ve kendisine dayandığı ilke. (Ma tematiğintemeli, hukukuntemeli, eğitimintemeli, ahlâkıntemeli vb. Ahlâkıntemeli, bir ahlâk öğretisinde, ahlaksal doğruların kendisinden çıkarıldığı ilkedir; (ör. Epikuros'un ahlâk felsefesinde bu ilke haz'dır).
 8. Bütün bir bilgiler bağlamının kendisinden çıkarılabildiği en genel ve en yalın önerme; en genel önermelerden ve en genel düşüncelerden kurulmuş bir dizge. (Ör. Tümevarımıntemeli, kendisinden biçimsel olarak olaylardan yasalara geçme hakkının çıkarılabileceği bir ilkedir.)
 9. Bir şeyin gelişimi için ilk ögeler.
 10. En önemli, belli başlı, ana, esas.
 11. Dayanıklı.
 12. Bir yapının sağlam dayanak buluncaya kadar toprak içinde aşağıya doğru uzatılan dip duvarları.
 13. 1. yapılardan toprak içinde kalan ve yapıya dayanak teşkil eden duvar ve taban kısımları, koyuk. bu kısımların yapılması için açılan çukur. 2. asıl, esas. 3. dayanak. 4. belli, başlı en mühim.
 14. (en)Basic.
 15. (en)Bread-and-butter.
 16. (en)Fundamental.
 17. (en)Primary.
 18. (en)Principal.
 19. (en)Underlying.
 20. (en)Elementary.
 21. (en)Basal.
 22. (en)Abecederian.
 23. (en)Constitutive.
 24. (en)Elemental.
 25. (en)Guiding.
 26. (en)Parent.
 27. (en)Rudimental.
 28. (en)Rudimentary.
 29. (en)Staple.
 30. (en)Working.
 31. (en)Foundation.
 32. (en)Base.
 33. (en)Basis.
 34. (en)Footing.
 35. (en)Ground.
 36. (en)Groundwork.
 37. (en)Root.
 38. (en)Back.
 39. (en)Central.
 40. (en)Cornerstone.
 41. (en)Essential.
 42. (en)Grounding.
 43. (en)Keynote.
 44. (en)Leading.
 45. (en)Main.
 46. (en)Precept.
 47. (en)Rationale.
 48. (en)Rudiments.
 49. (en)Chief.
 50. (en)Basic principle.
 51. (en)Origin.
 52. (en)Basic fundamental.
 53. (en)Most important.
 54. (en)Foot.
 55. (en)Ground work.
 56. (en)Support.
 57. (en)Basement.
 58. (en)Bedding.
 59. (en)Bottom.
 60. (en)Essence.
 61. (en)Fabric.
 62. (en)Master.
 63. (en)Pedestal.
 64. (fr)Fondement
 65. (la)Fundamentum

temel adım

 1. Bir dizenin temeli niteliğinde olup onun belli yerlerinde bulunması gereken adım.
 2. (fr)Pied pur

temel alan

 1. (en)Base field

Türetilmiş Kelimeler (bis)

temel adımtemel alantemel alan adıtemel amino asitler eaatemel aminoasittemel anamaltemel anlamtemel atma törenitemel atmaktemel ayak duruşlarıtemeccüdtemeccüstemeddüdtemeddühtemeddüh etmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın